REALIZÁCIE

PERFEKTNÉ ZÁHRADY

Každý projekt priestoru je jedinečný, nakoľko sa šije na mieru jeho užívateľa a zohľadňuje nielen požiadavky a predstavy klienta, ale aj dannosti pozemku,lokalitu, architektúru domu, použité materiály a mnoho ďalších faktorov. Po vypracovaní projektu sa môžeme pustiť do realizácie.

Realizácia záhrady je komplex rôznych činností a vstupujú sem viaceré profesie. Je treba naplánovať priebeh prác tak, aby na seba nadväzovali a dopĺňali sa. V prvom rade sa zrealizujú potrebné terénne úpravy a prípadné odburinenie a vyčistenie pozemku. Podľa projektu sa dobudujú spevnené plochy a ostatné potrebné stavebné prvky. Konečnou fázou je založenie trávnikov s prípadnými automatizovanými závlahami a vysadenie záhonov s rastlinami, ktoré tvoria prírodnú kulisu. Najčastejšie sa používa kombinácia výsadieb solitérnych ihličnatých a listnatých stromov, doplnených podsadbou z kvitnúcich kríkov s farebným olistením, prípadne skupinami kvitnúcich trvaliek a okrasných tráv. Povrch záhonov je pokrytý textíliou, ktorá zabráni prerastaniu buriny a následne zamulčovaný prírodným mulčom. Často sa využíva kôra rôznych frakcií, farebná drevená štiepka a tiež prírodný kameň vo forme štrku, prípadne kamenné balvany. Zakladanie trávnika je možné trávnymi drnmi, alebo výsevom. Neoddeliteľnou súčasťou bývajú aj vodné prvky, drevostavby a osvetlenie.

REALIZÁCIE ZÁHRAD

Nezáleží, či máte priestor zdevastovaný po stavbe domu, zaburinený a bez terénnych úprav,alebo prerastenú staršiu a zanedbanú záhradu. Každá záhrada sa dá premeniť na sofistikovaný  relaxačný priestor s novým dizajnom.

Vzdušný priestor

Väčšie pozemky je možné koncipovať formou parkových úprav s veľkorysými plochami trávnika, vodnými plochami a výsadbami solitérnych stromov, záhonov s drevinami, ktoré sú vyštrkované. Záhrada je tak vždy upravená a pripravená na užívanie za minimálnej údržby.

Záplava farieb

Menšie záhony pri terasách a vo vstupoch môžu byť kombináciou kvitnúcich krov s farebným olistením, ktoré dopĺňajú sezónne kvitnúce trvalky. Údržba týchto záhonov, prípadne skalkových úprav si vyžaduje viac času, tento sa vám však vráti na energii, ktorú načerpáte pri pohľade na rozkvitnutý a voňavý záhon.