PROJEKTY ZÁHRAD

PERFEKTNÝ DIZAJN

Máte to šťastie, že disponujete priestorom okolo vášho domu, ale neviete ako ho upraviť, aby bol užívateľný a udržiavateľný ale hlavne, aby ste sa v ňom cítili príjemne a mohli tu relaxovať a oddychovať s celou rodinou a priateľmi? Pomôžeme vám vyriešiť priestor podľa vašich predstáv. Pripravíme pre vás štúdiu s rozmiestnením prvkov, prípadne projekt jednotlivých častí riešeného priestoru. Podľa projektu vieme všetky časti zrealizovať, prípadne v spolupráci s vami doplniť časti, na ktoré si profesne netrúfate svojpomocne.

.

Pri prvom rokovaní v sídle firmy Garden Design vám predstavíme celé spektrum nami ponúkaných služeb. Prejednáme vaše predstavy o využívaní budúcej záhrady, ale aj vaše časové a technické možnosti jej následnej údržby. Dohodneme podrobnosti štúdie, cenu a termín zhotovenia, termín obhliadky pozemku. Pri navrhovaní výsadieb rastliny vyberáme vzhľadom na klímu, danú lokalitu a vytvárame kombináciu stálozelených, kvitnúcich stromov a krov, s farebným olistením, kvitnúcich trvaliek a okrasných tráv.

 Štúdia záhradných úprav

Jedná sa o kompozično-ideový návrh novej záhrady. Rieši funkcie jednotlivých partií a udáva štýl okrasnej záhrady. Jedná sa o situáciu v mierke a pohľady na riešený priestor. Situácia v mierke 1:100 ktorá slúži ako základný plán okrasnej záhrady, znázorňuje rozloženie technických prvkov ako sú spevnené plochy,drevostavby, vodné prvky,bazén, detské prvky, oplotenie, osvetlenie,skalka, ohnisko,či krb a rozvrhnutie vegetačných prvkov (stromy, kríky, trvalky, trávnik).

Projekt záhradných úprav

Projekt je rozpracovanie štúdie do technických výkresov jednotlivých prvkov, aby sa dali zrealizovať. Súčasťou projektu môžu byť tieto prílohy:

  • Výsadbový plán zelene- obsahuje podrobný plán výsadby rastlín s ich druhovým zložením a počítačovú vizualizáciu budúcich výsadieb.
  • Technické výkresy prvkov ako: atypický záhradný altánok, profilácia záhradného jazierka,výkres oplotenia, kladenie dlažieb, oporné múriky a pod.
  • Projekčné výkresy závlahového systému,osvetlenia a pod.